Дэкан факультэта эканомікі і бізнес-тэхналогій

shibolovich by

Шыбаловiч Валерыя Валер'еўна

Тэлефон: +375 232 95 21 71
Тэлефон: +375 232 30 64 30
е-mail: gef@bsut.by
Вучоная ступень: кандыдат эканамічных навук
Вучонае званне: дацэнт

Гісторыя факультэта


Гуманітарна-эканамічны факультэт створаны ў лютым 1990 г. Яго дэканам быў прызначаны кандыдат філасоўскіх навук, дацэнт Будрын Ю.М.

Станаўленне і развіццё факультэта праходзіла ў складаны, пераломны перыяд гісторыі, калі краіна стаяла перад выбарам шляхоў і спосабаў пераходу да постіндустрыяльнага грамадства. Першапачаткова факультэт ствараўся з мэтай аказання метадычнай дапамогі кафедрам і іншым структурным падраздзяленням інстытута ў галіне гуманітарызацыі вучэбнай і выхаваўчай працы і забеспячэння гуманітарнай скіраванасці ў выкладанні студэнтам ўсіх спецыяльнасцяў і формаў навучання і атрымання імі неабходных ведаў па гуманітарных, сацыяльна-палітычным і эканамічным навуках, а таксама замежных мовах.

У перыяд фарміравання факультэта (1991-1993 гг.) яго прафесарска-выкладчыцкім складам была праведзена рознапланавая арганізацыйная і вучэбна-метадычная работа па распрацоўцы і ўкараненню ў вучэбна-выхаваўчы працэс новага комплексу гуманітарных і сацыяльных дысцыплін: гісторыі XX стагоддзя, філасофіі, асноў эканамічнай тэорыі і паліталогіі, гісторыі і тэорыі сусветнай і айчыннай культуры, а таксама логікі, эстэтыкі, гісторыі рэлігіі і інш. За параўнальна невялікі прамежак часу калектыву факультэта ўдалося пераадолець дагматызм ў выкладзе і вывучэнні грамадскіх дысцыплін, распрацаваць іх прынцыпова новы змест з улікам змены сацыяльна-палітычных і эканамічных умоў.

Значны ўклад у фарміраванне факультэта як навукова-метадычнага цэнтра універсітэта ўнёс яго першы дэкан, к.фiлас.н., дацэнт Будрын Ю.М. Пад яго кіраўніцтвам быў распрацаваны шэраг навуковых тэм, прысвечаных праблемам чалавека ў філасофіі, гуманітарызацыі інжынернага адукацыі. Гэта спрыяла стварэнню на факультэце аддзялення грамадскіх прафесій, у секцыях і школах якога студэнты атрымлівалі «другія» прафесіі: рэферэнта-перакладчыка, культуролага, арганізатара спартыўнай работы, суддзі-супольніка па асобных відах спорту, арганізатара мастацкай самадзейнасці. Курыраванне гэтай дзейнасці было ўскладзена на к.г.н., дацэнта Восіпаву О.С. (цяпер прафесара, доктара сацыялагічных навук).

У сувязі з рэфармаваннем грамадства і структурнай перабудовай нацыянальнай эканомікі з'явілася неабходнасць у спецыялістах, якія валодаюць новымі метадамі гаспадарання ў новых умовах. Гэта спрыяла адкрыццю на гуманітарным факультэце спецыяльнасці «Бухгалтарскі ўлік, аналіз і аўдыт» (спецыялізацыя «Улік, аналіз і аўдыт на транспарце», у цяперашні час «Бухгалтарскі ўлік, аналіз і аўдыт (па напрамках)”, на якую ў 1993 г. было прынята 29 студэнтаў. У 1995 г. адбыўся першы набор студэнтаў у колькасці 23 чалавек па спецыяльнасці «Камерцыйная дзейнасць» (спецыялізацыя «Камерцыйная дзейнасць на транспарце», у цяперашні час «Камерцыйная дзейнасць на транспарце і камунікацыях»). З цягам часу факультэт пашыраўся і ў 2005 г. была адкрыта спецыяльнасць «Мытная справа», на якую было набрана 20 чалавек. А у 2011 г. універсітэт адным з першых у рэспубліцы адкрыў спецыяльнасць «Транспартная лагістыка (па напрамках)» з наборам студэнтаў 32 чалавекі.

Першыя пяць гадоў працы калектыву факультэта паказалі, што ён не толькі справіўся з няпростымі задачамі, што стаялі перад ім, але і здолеў сфармавацца ў самастойнае структурнае падраздзяленне. Факультэт выйшаў на новы этап свайго развіцця і стаў ажыццяўляць падрыхтоўку спецыялістаў па эканамічных спецыяльнасцях. У сувязі з гэтым на Савеце ўніверсітэта было прынята рашэнне аб перайменаванні факультэта. З лютага 1996 г. факультэт называецца «Гуманітарна-эканамічны». У яго склад першапачаткова ўвайшлі тры кафедры: «Філасофія, гісторыя і паліталогія», «Замежныя мовы», «Эканоміка». У красавіку 1997 г. з саставу кафедры «Эканоміка» была выдзелена кафедра «Бухгалтарскі ўлік, аналіз і аўдыт». Дадзеная кафедра таксама ўвайшла ў склад факультэта. Акрамя гэтага, факультэт ажыццяўляў метадычнае кіраўніцтва кафедрай «Беларуская і руская мовы», якая была ўтворана ў студзені 1996 года пры факультэце замежных студэнтаў. Пад уплывам прагрэсіўных напрамкаў у развіцці соцыума, нацыянальнай эканомікі паўстала неабходнасць у выдзяленні і адасабленні яшчэ некалькіх кафедраў на факультэце. Так, у 2007 г. кафедра «Эканоміка» была падзелена на дзве кафедры: «Эканоміка транспарту» і «Эканамічныя тэорыі». Акрамя таго, у лістападзе 2004 г. была ўтворана новая кафедра «Мытная справа».

У цяперашні час у склад факультэта ўваходзяць чатыры кафедры: «Бухгалтарскі ўлік, аналіз і аўдыт», «Эканоміка транспарту», «Мытная справа», «Філасофія, гісторыя і паліталогія».

У верасні 1997 г. дэканам факультэта была прызначана к.г.н., дацэнт Чаянкова Г.М., якая з лютага 1996 г. выконвала абавязкі намесніка дэкана гуманітарна-эканамічнага факультэта. З кастрычніка 2004 г. па верасень 2009 г. абавязкі дэкана выконваў Лыч Ю.П., а з верасня 2009 г. дэканам факультэта была прызначана к.э.н., дацэнт Шыбаловiч В.В.

«Правай рукой» дэкана факультэта з'яўляецца яго намеснік. Першым намеснікам дэкана гуманітарна-эканамічнага факультэта была прызначана ў 1996 годзе к.г.н., дацэнт Чаянкова Г.М. З кастрычніка 1997 г .. намеснікам дэкана прызначаны Лыч Ю.П., а з красавіка 2005 г. – Казароз І.М. З 1 лістапада 2017 г. у гэтай пасадзе працуе Кажэўнікава І.А.

Сёння гуманітарна-эканамічны факультэт рыхтуе эканамістаў для прадпрыемстваў і ўстаноў г. Гомеля і вобласці, Дзяржаўнага мытнага камітэта, а таксама ў цэлым для Рэспублікі Беларусь. Разам з падрыхтоўкай спецыялістаў-эканамістаў арганізавана падрыхтоўка і магістраў эканамічных навук па спецыяльнасцях «Бухгалтарскі ўлік, статыстыка» і «Эканоміка і кіраванне народнай гаспадаркай (чыгуначны транспарт)».

Выпускнікі факультэта з гонарам ўліліся ў прафесарска-выкладчыцкі склад факультэта. У цяперашні час на кафедрах «Эканоміка транспарту», «Бухгалтарскі ўлік, аналіз і аўдыт» і ў дэканаце факультэта асістэнтамі, старэйшымі выкладчыкамі, дацэнтамі, загадчыкамі кафедраў, намеснікамі дэкана па розных напрамках, дэканам працуюць нашы выпускнікі: старэйшы выкладчык Галкіна І.В. , асістэнт Квасава Д.С., старшы выкладчык Яфрэмава Е.Н., старшы выкладчык Янчыцкая Я.В., старшы выкладчык Яфрэмаў Я.В., старшы выкладчык Мытранкова А.В., старшы выкладчык Бараноўская Т.А., старшы выкладчык Фралянкова Е.А., старшы выкладчык Хадоскiна О.А., старшы выкладчык Пацёмкіна Т.Г., старшы выкладчык Краўчанка А.В., дацэнт Кушнероў Д.Н., старшы выкладчык Шорац Т .У., старшы выкладчык Стэльмах А.В., загадчык кафедры «Бухгалтарскі ўлік, аналіз і аўдыт», к.э.н., дацэнт Шатроў С.Л., дэкан гуманітарна-эканамічнага факультэта, к.э.н., дацэнт Шыбаловiч В.В.

Важны ўклад у ажыццяўленне шматузроўневай падрыхтоўкі спецыялістаў ва ўніверсітэце ўнесла кафедра, якая арганізавала заняткі і прыём экзаменаў кандыдацкага мінімуму па філасофіі для магістрантаў і аспірантаў нашай ВНУ.

На факультэце шырока выкарыстоўваюцца прагрэсіўныя формы арганізацыі навучальнага працэсу. Напрыклад, кафедра «Філасофія, гісторыя і паліталогія» першай ва ўніверсітэце стала ўжываць рэйтынгавую сістэму, шырока ўкараніла самастойную кіраваную працу студэнтаў пад кантролем выкладчыка. Выпускаючыя кафедры "Бухгалтарскі ўлік, аналіз і аўдыт», «Эканоміка транспарту», «Мытная справа» ажыццяўляюць работу са студэнцкай моладдзю па напрамку «таленавітая моладзь». З моладдзю праводзіцца навуковая праца па актуальнай эканамічнай тэматыцы, вынікі якой дакладваюцца на ўнутрывузаўскіх і міжнародных канферэнцыях, публікуюцца артыкулы і тэзісы дакладаў. Студэнты прымаюць удзел у канферэнцыях рознага ўзроўню, а таксама ў рэспубліканскіх і міжнародных конкурсах навуковых студэнцкіх работ. Студэнты факультэта не адзiны раз станавіліся лаўрэатамі і пераможцамі розных конкурсаў і алімпіяд: Конкурс інфармацыйных праектаў пра перспектывы сацыяльна-эканамічнага і культурнага развіцця раёнаў, пацярпелых у выніку Чарнобыльскай катастрофы, Алімпіяды па праграмаванні, вышэйшай матэматыцы, замежнай мове, бухгалтарскаму ўліку, аналізу і аўдыту, Міжнародны студэнцкі навуковы форум «Студэнцкая навуковая Зіма ў Брэсце», творчы конкурс «Фотакрос», Міжвузаўвская алімпіяда па дысцыпліне «Тэхналогіі баз дадзеных i ведаў», міжвузаўскі кубак па хуткасным пошуку інфармацыі ў Internet, Міжнародны клуб па інтэлектуальных гульнях «Што? Дзе? Калі?», Міжнародны конкурс студэнцкіх праектных работ на замежных мовах, Нацыянальная Алімпіяда студэнтаў ВНУ па менэджменце і эканоміцы «Бізнес-праект» і інш.

Штогод на факультэце распрацоўваюцца планы выданняў навуковай і вучэбна-метадычнай літаратуры. За апошнія тры гады выкладчыкамі кафедраў факультэта апублікавана каля 100 навуковых прац, з якіх 3 манаграфіі, 85 падручнікаў і вучэбна-метадычных дапаможнікаў такіх аўтараў як прафесар Гiзатулiна В.Г., дацэнт Шатроў С.Л., дацэнт Лiпатава А.В., дацэнт Шыбаловiч В.В., дацэнт Грамыка Н.А., дацэнт Бычэнка В.Г., дацэнт Кірычэнка А.Г., дацэнт Чаянкова Г.М., дацэнт Скрабіна Л.С., дацэнт Бяссольнаў А.Б., старшы выкладчык Байкачова Е.В., старшы выкладчык Яфрэмаў Я.В., старшы выкладчык Бугаява Е.В. і інш. Акрамя таго, на факультэце наладжаны выпуск рэцэнзуемага міжнароднага зборніка навуковых прац «Рынак транспартных паслуг» (праблемы павышэння эфектыўнасці) пад рэдакцыяй прафесара Гiзатулiнай В.Г.

Вялікая ўвага на факультэце надаецца навукова-даследчай працы, якая праводзіцца па наступных напрамках: праца над дзяржбюджэтнымi і дагаварнымi тэмамі, праца з таленавітай моладдзю, падрыхтоўка дакладаў для выступлення на канферэнцыях, публікацыя артыкулаў і тэзісаў, кіраўніцтва студэнцкімі навуковымі гуртамi. Асноўная тэматыка навуковых даследаванняў кафедраў факультэта вызначана профілем падрыхтоўкі спецыялістаў і патрэбамі нацыянальнай эканомікі Рэспублікі Беларусь, Беларускай чыгункі. Да навукова-даследчай працы шырока прыцягваюцца студэнты і магістранты. На кафедрах факультэта працуюць студэнцкія навуковыя гурткі. Штогод праводзіцца ў нашай ВНУ студэнцкая навукова-тэхнічная канферэнцыя, у якой актыўны ўдзел прымаюць студэнты факультэта.

Шэраг студэнтаў факультэта з'яўляюцца стыпендыятамі спецыяльнага фонду Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па сацыяльнай падтрымцы адораных навучэнцаў і студэнтаў. За ўвесь перыяд існавання гуманітарна-эканамічнага факультэта прэзідэнцкімі стыпендыятамі былі: Адважны С.В., Драбышэўская Т.В., Зеньчук Н.Ф., Яфрэмаў Я.У. Старастава Н.А., Шатроў С.Л., Пуркалiк А.І., Зянкевіч А.А., Горацкая М.А., Кончыц В.У., Зайцава Т.В., Гурына А.В., Кавалёнак А. Э., Іванова Ю.І., Часоўскiх К.В ., Дюговская М.В., Солохина Е.Г., Гайманова Е.П., Шарина Н.С., Даніленка А.В., Фролекнова Е.О., Гуц Е.В., Бандарэнка М.В., Баранава В.У., Караваевiч Е.В., Грамыка Ю.С., Пажарскі Ю.В., Камок І.А., Супей А.І., Лук'янавіч І.В., Куклiна А.В., Кейко Е .З., Аляксандронец А.С., Ціткова А.А., Зянькоўская А.М., Леўшунова І.М., Антропава Т.В., Пахвалава О.А., Дземiдкова Л.Л., Мітраховіч Ю.П.

Кожны семестр лепшыя студэнты факультэта атрымліваюць імянныя стыпендыі, заснаваныя ў універсітэце за высокія дасягненні ў навукова-даследчай і вучэбна-пазнавальнай дзейнасці, а таксама стыпендыі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь і імя Ф. Скарыны, імя прафесара Дзiранка А.Д.

Гуманітарна-эканамічны факультэт плённа развівае прадпрымальніцкую ініцыятыву ў студэнцкай моладзі. Інтэлектуальна-эканамічны клуб BASE існуе з сакавіка 2008 года пад кіраўніцтвам к.э.н., дацэнта Шэстак О.Н .. У цяперашні час арганізавана поўнамаштабная работа па разнастайным напрамках: архітэктура і дызайн, маркетынг, бізнес-планаванне, лідэрскі клуб, ток-шоу і іншыя. Клуб рэалізуе шэраг важных задач: удасканаленне ўзроўню падрыхтоўкі будучых кіраўнікоў і спецыялістаў, стварэнне ўмоў для ўсебаковага развіцця сацыяльна актыўнай, упэўненай у сваіх сілах асобы, падтрымка і развіццё маладзёжнай ініцыятывы, навыкаў супрацоўніцтва ў студэнцкім асяроддзі.

З першага дня існавання факультэта найважнейшым напрамкам яго дзейнасці з'яўляецца выхаваўчая работа. У цяперашні час выхаваўчую працу на факультэце курыруе адказны па выхаваўчай працы Рабцава Н.А.

Выкладчыкі факультэта штогод арганізуюць і праводзяць дзесяткі мерапрыемстваў выхаваўчага характару: культпаходы ў тэатры, экскурсіі ў музеі, сустрэчы з ветэранамі ўніверсітэта і Вялікай Айчыннай вайны, беларускімі пісьменнікамі, круглыя сталы па актуальных праблемах гісторыі і сучаснасці Беларусі, філасоўскім, маральным, паліталагічным праблемам. Актыўны ўдзел у гэтай працы прымалі і прымаюць дацэнты Кірычэнка Е.Г., Чаянкова Г.М., Бяссольнаў А.Б., Бяссольнава М.В., Блязнец Г.І., старшыя выкладчыкі Рабцава Н.А., Сасноўская Т. І., Казароз І.М. і многія іншыя.

Вялікая роля ў арганізацыі выхаваўчай работы на факультэце належыць куратарам студэнцкіх акадэмічных груп, якія працуюць са студэнтамі ўсіх курсаў. На куратарскіх гадзінах яны распавядаюць студэнтам пра асаблівасці вучобы ва універсітэце, правілах пражывання ў інтэрнаце, аб мерапрыемствах, якія праводзяцца на факультэце і ва ўніверсітэце. На факультэце працуе «Школа куратара», на занятках якой выкладчыкі з ліку куратараў займаюцца з вядучымі псіхолагамі, сацыёлагамі ВНУ і гораду. Атрыманыя веды дапамагаюць у далейшым працаваць са студэнцкай моладдзю.

За амаль тры дзясятка гадоў шлях, пройдзены гуманітарна-эканамічным факультэтам, - гэта не толькі развіццё яго педагагічнага і навуковага патэнцыялу, але і фарміраванне традыцый. У іх ліку правядзенне «Дня эканаміста», «Дня мытніка». Студэнты факультэта паспяхова выступаюць на вечарах, якія праводзяцца ва ўніверсітэце: «Давайце пазнаёмімся», «А, ну-ка, першакурснік!», «За прыгожых дам» і інш.

За гады працы факультэта яго прафесарска-выкладчыцкім саставам падрыхтавана больш за 2300 высокакваліфікаваных спецыялістаў, 400 з якіх скончылі універсітэт, атрымаўшы дыпломы з адзнакай.

Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl-Enter