У вучэбных планах прадугледжаны курсы па выбары студэнта і курсанта (далей - КВ). Студэнтам прадастаўляецца выбар адной з двух дысцыплін або спецыялізаваных модуляў. КВ могуць прапаноўвацца як студэнтам аднаго курса пэўнай спецыяльнасці, так і студэнтам розных курсаў і (або) некалькіх спецыяльнасцяў. З мэтай забеспячэння міждысцыплінарных сувязяў КВ могуць аб'ядноўвацца ў модулі па выбары, якія адлюстроўваюць фактычна розныя спецыялізацыі.

Выбару студэнтам КВ папярэднічае вызначэнне факультэтам пералікаў такіх дысцыплін. Пералікі праходзяць экспертызу і зацвярджаюцца навукова-метадычнай камісіяй або саветам факультэта, пасля чаго перадаюцца для азнаямлення студэнтам у выглядзе кароткай інфармацыі па ўсіх прапанаваных КВ, шляхам яе размяшчэння на сайце ўніверсітэта і адпаведных інфармацыйных стэндах не пазней, чым за 1 месяц1 да пачатку планавання нагрузкі кафедраў і выкладчыкаў. Дадзеныя аб КВ павінны, як мінімум, уключаць назву дысцыпліны, працаёмкасць ў заліковых адзінках, спецыяльнасць, курс навучання, прозвiшча выкладчыка, кароткую анатацыю зместу дысцыпліны, пералік рэкамендаванай літаратуры.

Працэдура выбару факультатыўных дысцыплін і КВ павінна быць праведзена не пазней, чым за 1 тыдзень2 да пачатку планавання нагрузкі, на падставе пададзенай студэнтам пісьмовай заявы на імя дэкана (начальніка) факультэта. Тэрмін прадастаўлення заяў даводзіцца да ведама студэнтаў.

Калі на КВ (факультатыў) пададзена заяў менш за мінімальна устаноўленую колькасць, то КВ (факультатыў) не адчыняецца. Дэканат інфармуе аб гэтым студэнтаў, а тыя студэнты, хто запісаліся на дысцыпліну (модуль), павінны ва ўстаноўлены тэрмін падаць заявы на іншыя дысцыпліны. Калі студэнт ва ўстаноўлены тэрмін не падаў заяву на вывучэнне КВ, то дысцыпліны (модулі) па выбары такі студэнт павінен вывучаць згодна тыпавому пераліку, прыведзенага ў навучальным плане.

На падставе аналізу прадстаўленых дадзеных вучэбна-метадычны аддзел прымае рашэнне аб замацаванні КВ па большасці абраўшых тую ці іншую дысцыпліну ў рамках спецыялізацый

 

[1] - студзень-люты. Для 1 курса інфармацыя падаецца ў верасні.

[2] - Апошні тыдзень лютага. Для 1 курса - апошні тыдзень верасня

Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl-Enter