Набор і афармленне рукапісаў ажыццяўляюцца згодна ДАСТ 2.105-95 «Агульныя патрабаванні да тэкставых дакументаў» і РД РБ 02100.0.004-2001 «Сістэма стандартаў у галіне адукацыі. Аўтарскія арыгіналы навучальных выданняў. Агульныя патрабаванні».

Фарматы палос (старонак) кнігі

var1 by

Памеры палёў кнігі

var2 by

Шрыфты

Пры выбары гарнітуры (напісання) памеру шрыфта асноўнага тэксту кнігі варта зыходзіць з яе выгляду і чытацкага прызначэння. У вучэбнай літаратуры для студэнтаў малодшых курсаў, а таксама ў навукова-папулярнай рэкамендуюцца шрыфты кегль 11 гарнітуры тыпу Times New Roman (з верхнімі і ніжнімі засечкамі) або кегль 10 тыпу Arial (без засечак), для студэнтаў жа старэйшых курсаў, а таксама ў навуковай, даведачнай, вытворча-практычнай літаратуры – кегль 10 гарнітуры тыпу Times New Roman і кегль 9 тыпу Arial (для даведачнай літаратуры можна, адпаведна, кегль 9 і 8). Для набору заўваг, зносак, надпісаў на малюнках, падмалюнкавых подпісаў, тэксту табліц, спісу літаратуры, прыкладанняў, зместу ўжываюць шрыфты на 1-2 памеру менш.

Міжрадковы інтэрвал

адзінарны.

Афармленне спіса літаратуры

па ДАСТ 7.1-2003 «Бібліяграфічны запіс. Бібліяграфічнае апісанне. Агульныя патрабаванні і правілы складання».

 

 

Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl-Enter